İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri;

  • Şirketimizin faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak.
  • Çalışanların fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ortamı sağlamak.
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek.
  • Personelin kurum içinde gelişimlerini sağlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak.
  • Kurumsal kimlik gelişimini birlikte sahiplenmek ve yönetmek.
  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

İş Başvuru Formu